Τοερευνητικόέργο URready4OS

URready4OS Brochure

URready4OS Brochure

Ο γενικός στόχος αυτού του ερευνητικού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση για Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η συνένωση δυνάμεων προκειμένου να δημιουργηθεί και να τεθεί στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένας στόλος ο οποίος θα αποτελείται από αυτόνομα υποβρύχια οχήματα (autonomousunderwatervehicles, AUVs), μη-επανδρωμένα αεροπλάνα (unmannedaerialvehicles, UAVs) και μη-επαδρωμένα επιφανειακά οχήματα (unmannedsurfacevehicles, USVs). Με τη χρήση νέων ρομποτικών τεχνολογιών με πολλαπλά οχήματα, ο στόλος αυτός θα έχει επιχειρησιακή ικανότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών με πετρελαιοκηλίδες στις Ευρωπαϊκές θάλασσες. 

Οι υδρογονάνθρακες στην επιφάνεια δεν είναι η μόνη επίπτωση ενός περιστατικού πετρελαϊκής ρύπανσης. Υποβρύχια πλούμια πετρελαίου μπορούν να προέρχονται από διαρροές στο βυθό αλλά και από επιφανειακά στρώματα τα οποία σχηματίζουν υποεπιφανειακά πλούμια, όπως έγινε γνωστό και στο ευρύ κοινό μετά το σοβαρό περιστατικό με την Πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού το 2010. Η πιο πάνω προσέγγιση θα επιτρέψει τη χρήση σχετικά φθηνών ηχητικών αισθητήρων (sonars) και αισθητήρων για υδρογονάνθρακες σε νερό οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό με καινοτόμους προχωρημένους αλγορίθμους. Η ευφυία των οργάνων αυτών κατάλληλα κατανεμημένη σε όλη την πετρελαιοκηλίδα θα δώσει τη δυνατότητα της κατασκευής μιας πολύ ακριβούς και δυναμικής εικόνας της τελευταίας. Το ρομποτικό σύστημα θα μπορεί στη συνέχεια να αυτο-οργανώνεται για βελτίωση της παρακολούθησης της πετρελαιοκηλίδας. Η ρομποτική τεχνολογία συνεργαζόμενων πολλαπλών οχημάτων αναμένεται να οδηγήσει σε ένα φθηνό, ευέλικτο, επεκτάσιμο, ακριβές και ταχύ υποστηρικτικό σύστημα λήψεως αποφάσεων για την Πολιτική Προστασία το οποίο θα βελτιώσει την ικανότητα απόκρισης σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.

URready4OS Scheme & Introduction video.